Choose your language to see local content
 • English expand_more
  • German
  • Italian
  • French
  • Spanish
  • Portuguese
  • Nederlands
  • Russian
  • Polish
  • Turkish
  • Czech
  • Chinese
close

Impresum

elumatec AG
Pinacher Straße 61
75417 Mühlacker - Lomersheim
Německo

Telefon +49 7041 14-0
Fax +49 7041 14-280
mail(at)elumatec.com

Předseda dozorčí rady: Valter Caiumi
Ředitel/CEO: Nebojsa Wosel
Okresní soud Mannheim HRB 718520
Daňové identifikační číslo: DE815468968
Zákonná oznámení / vyloučení ručení Otevřením webových stránek společnosti elumatec AG (dále jen elumatect) uživatel výslovně souhlasí s následujícím:

1. Obsah online nabídky
Společnost elumatec v žádném případě neručí za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu připravených informací. Ze zásady jsou vyloučeny nároky na ručení vůči společnosti elumatec, které se vztahují na škody hmotného či nehmotného druhu, jenž byly způsobeny používáním či nepoužíváním poskytnutých informací, popř. používáním chybných a neúplných informací, jestliže ze strany společnost elumatec nedošlo k prokazatelně úmyslnému zavinění či hrubé nedbalosti.
Všechny nabídky se mohou měnit a jsou nezávazné. Společnost elumatec si výslovně vyhrazuje právo měnit, doplňovat, mazat nebo dočasně či trvale pozastavovat zveřejňování částí stran nebo celé nabídky bez zvláštního oznámení.

2. Odkazy a linky
U přímých nebo nepřímých odkazů na cizí webové stránky („linky“), které leží mimo oblast odpovědnosti společnosti elumatec, by povinnost ručení vstoupila v platnost pouze v tom případě, ve kterém je společnost elumatec informována o obsahu a bylo by technicky možné a přiměřené, aby zabránila použití v případě nezákonného obsahu. Společnost elumatec tímto výslovně prohlašuje, že v době nastavení odkazů nebyl na odkazovaných stránkách rozpoznatelný žádný nelegální obsah. Společnost elumatec nemá v žádném případě vliv na aktuální a budoucí podobu, obsahy nebo autorství odkazovaných/propojených stránek. Proto se společnost elumatec výslovně distancuje od všech obsahů všech odkazovaných/propojených stránek, které byly změněny po nastavení odkazů. Toto prohlášení se vztahuje na všechny linky a odkazy nastavené v rámci vlastní internetové nabídky, rovněž i na eventuální záznamy třetích stran v knihách hostů, diskuzních fórech, adresářích odkazů, seznamech adresátů a ve všech ostatních formách databází zřízených společností elumatec, k jejichž obsahu je možný externí přístup pro zápis. Za ilegální, chybné nebo neúplné obsahy a zejména za škody, které vzniknou v důsledku používání či nepoužívání takto poskytnutých informací, ručí pouze poskytovatel stránky, na kterou bylo odkazováno, ne ten, který přes linky pouze odkazuje na příslušné zveřejnění.

3. Autorské právo a právo na užívání ochranných známek
Společnost elumatec se snaží dodržovat autorská práva ke grafikám, zvukovým dokumentům, videosekvencím a textům použitým ve všech publikacích, používat grafiky, zvukové dokumenty, videosekvence a texty, které sama vytvořila, nebo používat bezlicenční grafiky, zvukové dokumenty, videosekvence a texty.
Všechny ochranné a obchodní známky uvedené v rámci internetové nabídky a popř. chráněné třetí stranou neomezeně podléhají ustanovením platného práva na užívání ochranných známek a vlastnickým právům příslušně registrovaného vlastníka. Pouhá zmínka o ochranných známkách neznamená, že ochranné známky nejsou chráněny právy třetích stran. Pokud by se i přesto nacházela na příslušných stranách neoznačená, ale cizím copyrightem chráněná grafika, zvuk nebo text, tak by nemohl být zjištěn copyright autora. V případě takového neúmyslného porušení copyrightu autor po oznámení předmětný objekt ze své publikace odstraní nebo jej označí příslušným copyrightem.
Copyright pro zveřejněné objekty vytvořené společností elumatec zůstává pouze u společnosti elumatec. Rozmnožování nebo používání takových grafik, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů v dalších elektronických nebo tištěných publikacích není dovoleno bez výslovného souhlasu společnosti elumatec. To se netýká dokumentů (zejména fotografií, zpráv ad hoc a tiskových zpráv), které byly poskytnuty ke stažení v IR a PR oblasti. Kopie je povolena, je však požadován dokladový výtisk.

4. Právní platnost tohoto vyloučení ručení
TToto vyloučení ručení je třeba považovat za součást internetové nabídky, ze které bylo na tuto stránku odkazováno. Jestliže části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neodpovídají zcela, již nebo částečně platnému právnímu stavu, zůstávají zbývající části dokumentu nedotčeny ve svém obsahu a platnosti.

5. Rozhodné právo
Možné spory vzniklé na základě těchto webových stránek, pokud jsou směřovány proti společnosti elumatec, podléhají německému právu se sídlem soudu v Maulbronnu.