Choose your language to see local content
 • English expand_more
  • German
  • Italian
  • French
  • Spanish
  • Portuguese
  • Nederlands
  • Russian
  • Polish
  • Turkish
  • Czech
  • Chinese
close
Elumatec wartungsverträge

UMOWY SERWISOWE

Regularna konserwacja zapewnia, że zużycie, wady i inne potencjalne usterki będą usuwane z wyprzedzeniem, zanim staną się problemem. Na przykład nagłe awarie i kosztowne szkody następcze. Dzięki temu podwyższamy niezawodność, wydajność, żywotność oraz wartość odsprzedaży maszyn elumatec.
Oferujemy zarówno pojedyncze konserwacje, jak i umowy serwisowe na wykonywane w regularnych odstępach czasu, w stałej cenie -przeglądy techniczne. Dotyczy to wszystkich maszyn elumatec, także tych o wcześniejszym roku produkcji. Decydującym czynnikiem jest intensywność użycia instalacji. Każda konserwacja, zastosowany środek konserwacyjny i naprawa zostają udokumentowane. Dzięki temu można kontrolować prace konserwacyjne i być pewnym, że nic nie zostało przeoczone.

Zalety:
> Bezpieczeństwo przez zapobieganie
> Możliwość zaplanowania kosztów
> Możliwość zaplanowania prac konserwacyjnych
> Elastyczny dobór terminów konserwacji